Гуменюк, Б. (2021) «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), с. 30–39. doi: 10.31392/pnspd.v22i29.1063.