Тараненко, Г. (2021) «Конфлікт на Донбасі як прояв проблем перехідного суспільства», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), с. 13–20. doi: 10.31392/pnspd.v22i29.1061.