Лапін, О. І. 2020. «КОНЦЕПТ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22 (28), 23-29. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/863.