Руденко, Ю. Ю. 2020. «ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22 (28), 19-23. https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/862.