Лікарчук, Наталія. 2021. «ІЛЮЗОРНІ АСПЕКТИ ІМІДЖУ В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22 (29):108-14. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1073.