Леонтьєв, Іван. 2021. «ПОЛІТИКО-ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22 (29):98-107. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1072.