Руденко, Юлія. 2021. «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ‘ДЕМОКРАТИЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ’ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін 22 (29):92-98. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1071.