Руденко, Ю. Ю. (2020). ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(28), 19-23. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/862