Тараненко, Г. (2023). Теорія демократичного миру для аналізу російсько-української війни. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), 63–80. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1292