Точицький, М. (2021). ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ «ГІБРИДНОГО» ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 21–29. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1069