Гуменюк, Б. (2021). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 30–39. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1063