[1]
Устименко, Б. 2023. МОРСЬКА ДОКТРИНА РОСІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОШИРЕННЯ АГРЕСІЇ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 22, 32 (Лют 2023), 81–90. DOI:https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1293.