[1]
Науменко, О. 2021. ВПЛИВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ НА МЕХАНІЗМИ ІНКОРПОРАЦІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 22, 29 (Квіт 2021), 129–137. DOI:https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1076.