ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ, ЮРИДИЧНІ, МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ

  • В. В. Гаврилюк
Ключові слова: відповідальність, юридична відповідальність, моральна відповідальність, політична відповідальність, рейтинг відповідальності, влада

Анотація

Статтю присвячено дослідженню філософських, юридичних, моральних аспектів відповідальності як політологічної та водночас загальної соціально-філософської категорії. Відповідальність як політологічна категорія, в першу чергу, вважається невід’ємною частиною сучасного демократичного правління. Філософські аспекти відповідальності осмислюються, завдяки аналізуванню та узагальненню окремих праць філософів Античності, Середньовіччя, Просвітництва. Приділено увагу і сучасним філософським поглядам на категорію відповідальності. У загальних рисах досліджено еволюцію поглядів на категорію відповідальності. Філософські трактування відповідальності виокремлено в контексті пояснення відносин громадянина і держави, взаємовідносин між самими громадянами, ролі особи перед суспільством. Для визначення юридичних та моральних аспектів послугували наукові праці сучасників. Оскільки у юридичній науці відсутнє єдине визначення юридичної відповідальності, було показано основні погляди сучасних науковців на проблему. Висвітлено характеристики моральної відповідальності. Визначено як моральна відповідальність поєднується з політичною відповідальністю. Акцентовано увагу на тому, що філософські, юридичні, моральні та політологічні основи відповідальності є актуальними в діяльності владної еліти України, оскільки відповідальність за управлінські рішення, дотримання норм законів, виконання покладених зобов’язань є першоосновою для стабільності та ефективності політичного та економічного ладу держави. Визначено необхідність глибокого дослідження проблеми політичної відповідальності владної еліти України в процесі виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Біографія автора

В. В. Гаврилюк

аспірант кафедри політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова, (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-04-09
Як цитувати
Гаврилюк, В. В. (2020). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ, ЮРИДИЧНІ, МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(28), 67-75. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/868
Розділ
МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ПОЛІТИКА