ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Т. В. Семигіна
Ключові слова: професійна кваліфікація, визнання кваліфікацій, рамка кваліфікацій, професійні стандарти, професійні асоціації, Національне агентство кваліфікацій

Анотація

Питання професійних кваліфікацій та їхнього визнання набуло особливого значення у контексті європейської інтеграції, яка передбачає свободу переміщення робочої сили в Європейському Союзі. Ця наукова розвідка покликана оглянути загальноєвропейські підходи до визнання професійних кваліфікацій, проаналізувати правове регулювання такого визнання в Німеччині та обговорити виклики правового регулювання цього питання в Україні. Встановлено, що питання визнання професійних кваліфікацій знайшло відображення в численних конвенціях, директивах та інших актах ЄС – Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (1997 р.), Директиві щодо визнання професійних кваліфікацій (2005 р.), Директиві щодо змін Директиви 2005/36/EC щодо визнання професійних кваліфікацій (2013 р.), Рекомендації Ради ЄС про визнання неформального та інформального навчання (2012 р.), Рекомендації Ради про Європейську рамку кваліфікацій для навчання упродовж усього життя та скасування рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. про створення європейської рамки кваліфікацій для навчання упродовж усього життя (2017 р.).

Європейський, зокрема німецький, досвід підтверджує, що політика стосовно визнання професійних кваліфікацій потребує застосування різних інструментів політики: законодавче регулювання питань професійних кваліфікацій, формування розгалуженої інституційної бази, яка може забезпечити участь професійних асоціацій у процесах стандартизації та оцінювання кваліфікацій, ретельне вивчення потреб ринку праці у перспективних кваліфікаціях тощо.

В Україні ухвалено Закон «Про освіту», на виконання якого створено Національне агентство кваліфікацій – орган, уповноважений здійснювати політику в сфері кваліфікацій. Перші кроки його діяльності виявили, що в країні відсутня узгоджена правова база щодо професійних кваліфікацій і регульованих професій, професійних стандартів, Національної рамки кваліфікацій, діяльності кваліфікаційних центрів та професійних асоціацій. Необхідно сформувати такі інституційні механізми, які б забезпечили осучаснення та гармонізацію політики щодо кваліфікацій, зокрема, щодо визнання професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах або шляхом неформального навчання.

Біографія автора

Т. В. Семигіна

доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-04-09
Як цитувати
Семигіна, Т. В. (2020). ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(28), 5-14. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/860
Розділ
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ