ПАРЛАМЕНТСЬКА ЕТИКА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1139

Ключові слова:

парламент, парламентська етика, демократія, управлінська культура, конфлікт інтересів, парламентська діяльність

Анотація

У статті досліджуються аспекти парламентської етики на основі аналізу нормативних документів і практичного досвіду окремих держав ( Канада, Велика Британія, США, Україна). Аналіз цієї проблеми, в першу чергу, відзначається необхідністю вироблення правил парламентської етики, якими повинні супроводжуватися різні напрями депутатської діяльності: законотворчий процес, спілкування з виборцями, колегами, державними органами. Одним зі способів підвищення ефективності й вдосконалення організації парламентської діяльності є наявність системи етичних правил, норм, регламентів, що утворюють основу парламентської етики. У дослідженні виокремлено структуру етико-нормативного комплексу, що є кодифікованими й некодифікованими етичними нормами, й механізми регулювання, за допомогою яких забезпечується дієвість цих норм. Адже в українському суспільстві відбувається процес становлення інституту парламентаризму й формування етичної культури народних депутатів, зокрема, вимог етичного порядку, до парламентаріїв. Ці вимоги є віддзеркаленням загальної тенденції підвищення ролі етичних стандартів демократії. Аналіз проблеми етики парламентської діяльності передбачає розгляд цілого ряду значущих питань: роль та місце парламенту в системі поділу влади; здійснення парламентської діяльності в різних державах; проблеми політичної етики й етико-правового забезпечення парламентської діяльності. Проаналізовано розвиток політологічного знання про парламентську етику й методологію системного дослідження парламентської етики. Обґрунтовано практичні висновки, рекомендації для організації ефективного забезпечення процесу становлення й розвитку парламентської етики в Україні. Також акцентована увага на тому, що формування парламентської етики може багато в чому сприяти процесу демократизації українського суспільства: налагодження взаємин між парламентом й суспільством; вдосконалення організації парламентської діяльності; підвищення професіоналізму українських парламентаріїв та загального рівня культури народних обранців; відповідальності перед суспільством.

Біографії авторів

Наталія Лікарчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, професор кафедри державного управління

Дар’я Лікарчук , Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Як цитувати

Лікарчук, Н. ., & Лікарчук , Д. (2021). ПАРЛАМЕНТСЬКА ЕТИКА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(30), 49–56. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i30.1139