ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ «ГІБРИДНОГО» ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1069

Ключові слова:

структурний функціоналізм, політична культура, «гібридиний» політичний режим, політична культура України, політична поведінка, демократія

Анотація

У статті аналізується феномен сучасної української політичної культури, її структура та функціональне значення; на основі узагальнення різнопланових точок зору, обстоюється думка про політичну культуру як поліфункціональне й структурно багатоманітне явище, де кожен компонент виконує покладену на нього функцію, лише органічно взаємодіючи з іншими елементами. При цьому ціннісні та діяльнісні компоненти у своєму взаємозв’язку визначають спроможність суспільства долати загрози недемократичних практик. Політико-владні відносини, механізми взаємодії держави і суспільства відображаються на стані соціуму загалом, його сприйнятті політичної дійсності зокрема. Серед структурних компонентів політичної культури в статті виділяються й аналізуються політична свідомість, політична психологія та ідеологія, політичні почуття та воля, політичний досвід, унормована та стихійна політична діяльність. В умовах соціальної модернізації, політичного транзиту, гібридної війни, посилення олігархічної складової у системі влади згадані величини мають нестабільні виміри, вони часто змінюються, а тому потребують уваги в кожній конкретній ситуації. Разом з тим в них є значна частина загальнонаціонального та вселюдського компоненту, який цементує політичну культуру, забезпечує її проекцією в майбутнє. У статті були використані методи аналізу та синтезу, системний та структурно-функціональний підходи. Розуміння елементів політичної культури та їх значення змінюється з розвитком демократичних політичних відносин. Простежується зміна дослідницьких акцентів у цьому зв’язку. Від загальних декларацій та орієнтацій на демократичний поступ сьогодні вчені переходять до обґрунтування значимості діяльнісної складової у структурі політичної культури. Зорієнтованість на громадсько-політичну активність може відіграти визначальну роль у боротьбі із новими викликами гібридного політичного режиму.

Біографія автора

Микола Точицький, Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова

здобувач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Як цитувати

Точицький, М. (2021). ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ «ГІБРИДНОГО» ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(29), 21–29. https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i29.1069