Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 9(54). 2020.

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 9 (54). 183 с.

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.9(54) 

Опубліковано: 2020-02-27

Весь випуск

Статті