ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМІВНИКІВ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА АНТАРКТИЧНІЙ СТАНЦІЇ

Ключові слова: готовність до екстремальних умов життєдіяльності, життєдіяльність в умовах Антарктики, підготовка до екстремальної діяльності, вікові групи дорослості

Анотація

Статтю присвячено дослідженню готовності українських зимівників до життєдіяльності на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Обґрунтовано актуальність дослідження готовності зимівників працювати в суворих умовах Антарктики, оскільки Україна є країною, що має свою постійно діючу антарктичну станцію та проводить наукові спостереження впродовж 25-ти років. Проаналізовано наукові розробки вітчизняних і зарубіжних дослідників, що займаються проблемою готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах. Уточнено поняття готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах; визначено вікові межі досліджуваних груп українських зимівників; презентовано методологічний інструментарій психологічного дослідження. Розглянуто теоретичні основи та практичні результати досліджень готовності українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики на прикладі 9-ти експедицій до Антарктики. Виокремлено такі аспекти готовності особистості до діяльності в умовах Антарктики: психофізіологічний, особистісний, соціально-психологічний. Описано особливості психологічної підготовки українських зимівників в умовах, психологічно наближених до реальних. Використано комплекс методів психологічних досліджень особливостей готовності особистості трьох вікових категорій. Розкрито результати емпіричних досліджень щодо показників готовності у зимівників різних вікових груп за попередні зимівлі. Зіставлення результатів обстеження під час експедицій виявили наявність змін психологічних характеристик. Доведено, що найбільш підготовленою віковою групою щодо життєдіяльності в умовах Антарктики є представники середньої дорослості віком від 35-ти до 45-ти років. Представники цієї групи складають близько 40% учасників Українських антарктичних експедицій, що свідчить про достатній рівень психологічної стабільності команд зимівників. Такі результати дозволили визначити нові критерії психологічного прогнозування, а також підтвердили необхідність застосування психологічних досліджень у межах підготовки до антарктичної зимівлі.

Література

 1. Васильев, Я.В. (2009). Структура и функции целевого компонента направленности личности. (Дисс. д-ра. психол. наук). Николаев.
 2. Корольчук,М.С., & Крайнюк, В.М. (2006). Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ : Ніка-Центр.
 3. Крутій,К.Л., & Зданевич, Л.В. (2017). Огляд емпіричних досліджень щодо стратифікації сучасного дошкільного дитинства. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph (с. 56-71). Lublin : Baltija Publishing. Vol. 
 4. Леонтьев,А.Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат.
 5. Мирошниченко,О.А. (2016). Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике. Наука i освіта, 7, 126-132. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-21
 6. Мірошниченко,О.А., Гуцуляк, О.П., & Марченко, О.В. (2018). Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників. Український антарктичний журнал, 16, 178-187.
 7. Мірошниченко,О.А., Моісеєнко, Є.В., & Литвинов В.А. (2015). Основи психофізіологічних та психологічних умов діяльності. Житомир : Рута.
 8. Налчаджян,А.А. (2010). Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. Москва : Эксмо.
 9. Райгородский, Д.Я. (2008). Практическая диагностика. Методики и тесты: учеб. пособие. Самара : «БАХРАХ-М».
 10. РубинштейнС.Л. (1997). Человек и мир. Москва : Наука.
 11. Смирнов, Б.А., & Долгополова, Е.В. (2008). Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Харьков : Гуманитарный Центр.
 12. Bakhmutova, L. (2019). Factors and models of interpersonal interaction of participants in long-term Ukrainian Antarctic Expeditions. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Ottawa, Ontario, Canada.36 No 6. 48-55.
 13. Mehta, , & Chugh, G. (2011). Achievement Motivation and Adjustment in Members of Indian Scientific Expedition to Antarctica. Psychological Studies, 56(4).
 14. Moiseyenko,E., Sukhorukov, V., Pyshnov, G., Mankovska, I., Rozova, K., Miroshnichenko, O. et al. (2016). Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multidisciplinary prospective studies in the Ukrainian «Akademik Vernadsky» station. EPMA Journal.  7. Issue 1. Articile 11.
 15. Sannikov, O. (2016). Information system operator: the structure and components of personal choice. Наука i освіта, 7, 133-143. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-22
Опубліковано
2020-07-06