ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ ЩАСТЯ МОЛОДДЮ І ДОРОСЛИМИ В УМОВАХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ COVID-19

Ключові слова: емоційна сфера, почуття щастя, психологічна стабільність, юнацький вік, дорослість, кризовий стан суспільства

Анотація

У статті розглянуто актуальність проблеми особливостей переживання почуття щастя в умовах самоізоляції, соціального дистанціювання, обмеження активності й карантинних заходів, пов’язаних із COVID-19. Розкрито особливості переживання почуттів різної модальності, зокрема, почуття щастя. Проаналізовано чинники та детермінанти впливу на емоційну сферу особистості. Визначено, що соціальні зв’язки є першочерговими для переживання почуття щастя. Такі соціальні контакти мають характеризуватись глибиною, якістю та частотою. Описано особливості почуття щастя залежно від його спрямованості: на стан «тут-і-тепер» і на спрямованість у майбутнє, а також наголошено на афективному, когнітивному та евдемоністичному компонентах щастя. Розроблено широку авторську форму-опитувальник, яка містить пакет різноспрямованих методів: опитувальник, елементи проективних методів (незакінчені речення), асоціативний метод, самоаналіз і самоспостереження, психодіагностична рефлексія. За допомогою зазначених вище методів емпірично встановлено, що почуття щастя молоді й дорослих характеризується ієрархією станів від більш до менш значущого: стан фізичного, психологічного, духовного благополуччя близьких, комфорту, безпеки і спокою, стан щастя як трансцендентне переживання, стан почуттєвої орієнтації на майбутнє. Існують відмінності в об’єктивному сприйнятті щастя та його суб’єктивному переживанні: здоров’я рідних і близьких поєднується з прагненням знаходитись у колі родини та найближчого оточення. Почуття щастя у респондентів загалом спродуковане здоров’ям, присутністю близьких, самоздійсненням, самоствердженням і досягненням цілей. Встановлено статистично значущий зв’язок між усвідомленням почуття власного щастя і наявністю стійких стосунків (родинних, сімейних, подружніх, романтичних, дружніх) (0,323); між усвідомленням щастя та частотою й рівнем соціальної активності, у які були включені досліджувані в докарантинний період (0,221). Визначено, що щастя є чинником подолання негативних переживань в умовах сучасних кризових трансформаційних суспільних процесів.

Література

 1. Аргайл, М. (2003). Психология счастья. Санкт-Петербург : Питер.
 2. Литвинчук,А.І. (2016). Рефлексія емпатійних переживань в юнацькому віці: екологічний аспект. Наука і освіта, 5, 200-205. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/23279
 3. Лэйард, Р. (2011). Счастье: уроки новой науки. Москва : Изд-во Института Гайдара.
 4. Мещеряков,Б.Г., & Зинченко, В.П. (2008). Большой психологический словарь. Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/19.php
 5. Можаровська,Т.В. (2016). Структурно-динамічна модель розвитку екологічної свідомості. Наука і освіта. 5, 124-130. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/23275/.
 6. 2nd OECD World Forum. (2007). Istambul. Режим доступу: https://www.oecd.org/site/
  worldforum06/istanbulworldforum-measuringandfosteringtheprogressofsocieties.htm
 7. Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 112-934.
 8. Helliwell, F., Layard, R., Sachs, J., & De Neve, J.E. (2020). World Happiness Report. Sustainable Development Solutions Network. New York.
 9. Meik, (2019) The Little Book of Lykke. Режим доступу: https://www.happinessresearchinstitute.com/publications/
 10. Oosterhoff, B. (2020). Psychological correlates of news monitoring, social distancing, disinfecting, and hoarding behaviors among US adolescents during the COVID-19 pandemic. Режим доступу: https://psyarxiv.com/rpcy4/
 11. Veenhoven, R. (1991) Questions on happiness: Classical topics, modern ansvers, blind spots. Subjective Well-Being: An Interdisciplinaru Perspective 7-26, 14. England : Oxford.
 12. Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S., & Ho, R.C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health17(5), 1729.
 13. Waldinger,  (2020). What makes a good life? Режим доступу: https://robertwaldinger.com/
 14. World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/MentalHealth/2020.1).
Опубліковано
2020-07-06