СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.18(63).03

Ключові слова:

цінності, прагнення, структура життєвих прагнень, ситуація невизначеності, психологічне здоров’я, студентська молодь.

Анотація

Мета. Стаття висвітлює результати емпіричного дослідження структури ціннісних орієнтацій особистості в умовах невизначеності, встановлення їхніх зв’язків з психологічним здоров’ям та стилями особистісної взаємодії. Методи дослідження: теоретичні (аналіз та узагальнення наукових досліджень); емпіричні (тестування з метою вивчення особливостей структури ціннісних орієнтацій особистості в умовах невизначеності). Результати. Встановлена двофакторна структура життєвих прагнень як форми життєвих цінностей молоді: екстрапсихічні та інтрапсихічні. Інтрапсихічні прагнення-цінності, які містять оцінку важливості прагнень до особистісного зростання та служіння суспільству, пов’язані з задоволенням основних психологічних потреб. Екстрапсихічні прагнення-цінності містять прагнення матеріального успіху, фізичної привабливості та популярності та є зовнішніми показниками благополуччя, які пов’язані безпосередньо з психологічними потребами зростання та розвитку. Екстрапсихічні прагнення-цінності оцінюються студентами як менш важливі порівняно з інтрапсихічними. Доведено, що цінність здоров’я та залученості мають приблизно однакові факторні ваги в обох групах. Це може свідчити про те, що для української молоді ці дві цінності мають сенс і як чинники особистісного розвитку, і як чинники видимого благополуччя. Висновки. Отримана інформація щодо зв’язку прагнень-цінностей з психологічним здоров’ям студентів дала можливість констатувати наявність закономірності, яка дозволяє пережити ситуацію невизначеності: чим сильніше людина орієнтована на інтрапсихічні прагнення-цінності порівняно з екстрапсихічними, тим кращі в неї показники психологічного здоров’я, та навпаки, чим вище вона оцінює важливість екстрапсихічних прагнень-цінностей порівняно з інтрапсихічними, тим гірші показники психологічного здоров’я та благополуччя. Це не означає, що молода людина не повинна прагнути матеріального успіху, фізичної привабливості або популярності в молодіжному середовищі, але домінування цінностей багатства, популярності та фізичної привабливості над загальнолюдськими є можливим індикатором психологічного нездоров’я особистості. Зв’язки між стилем спілкування університетських викладачів та домінуванням у студентів прагнень-цінностей наступні: чим більше студенти оцінюють своїх викладачів як таких, що підтримують та поважають їхню самостійність, залучені до їхніх цінностей, тим суттєвіша їх відносна орієнтація на інтрапсихічні прагнення-цінності. Перспективи подальших наукових розвідок полягають у додатковому дослідження отриманого факту, що стосунки з університетськими викладачами пов’язані з прагненнями-цінностями, а стосунки з батьками – ні.

Література

  1. Горностай, П.П. (2002). Життєві ролі та життєтворчість. Наукові студії з соціальної та політичної психології, 5, 81–91.
  2. Гусєв, О.І. (2007). До проблеми виміру толерантності до невизначеності. Практична психологiя та соцiальна робота, 8, 75–80.
  3. Ямницький, В. (2009). Системний аналіз феномена життєтворчості особистості. Психологія і суспільство, 4, 145–152.
  4. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York : Plenum.
  5. Kasser, T., & Ryan, R.M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Social Psycholоgy, 65, 410–422.
  6. Melnychuk, S., Kurova, A., Shvetsova, I., Shcherbakova, O., Tsilmak, O. M., & Luts, L. (2021). Theoretical fundamentals of study of values and value orientations in management of psychological scientific space. Journal of management Information and Decision Sciences, 24(2), 1–6. Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/theoretical-fundamentals-of-study-of-values-and-value-orientations-in-management-of-psychological-scientific-space-10119.html
  7. Jones, A., & Crandal, R. (1986). Validation of a short index of self-actualization. Personal Social Psycholоgy Bulletin, 12, 63–73. https://doi.org/10.1177/0146167286121007

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30