Редакційний штат

Редакційна рада

Андрущенко В. П., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна (голова Редакційної ради)

Бондар В. І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Вернидуб Р. М., доктор  філософських  наук,  професор,  Національний  педагогічний  університет
імені  М. П. Драгоманова, Україна

Євтух В. Б., доктор історичних наук, професор, академік НАН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Дробот І. І., доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Жалдак М. І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Зернецька А. А., доктор філологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Мацько Л. І., доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Падалка О. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Синьов В. М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Торбін Г. М., доктор фізико-математичних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна (заступник голови Редакційної ради)

Шут М. І., доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Редакційна колегія серії

Акіл М., кандидат психологічних наук, викладач, Фундація Ісламабадського університету, Пакістан

Булах І. С., доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна (заступник головного редактора)

Волошина В. В., доктор психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Долинська Л. В., кандидат психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Журавльова Л. П., доктор психологічних наук, професор, Житомирський державний університет
імені Івана Франка, Україна

Засєкіна Л. В., доктор психологічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія», Україна

Зеленін В. В., кандидат психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Іванчук М. Г., доктор психологічних наук, професор, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, Україна

Ленг А., доктор психологічних наук, доцент, Університет у Печ, Угорщина

Ліберська Г., доктор психологічних наук, професор, Інститут психології університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща

Мозгова Г. П., доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Санніков О. І., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

Сатова А. К., доктор психологічних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет
імені Абая, Казахстан

Співак Л. М., доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна (головний редактор)

Ставицька С. О., доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Щербак Т. І., кандидат психологічних наук, доцент, Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка, Україна

Федоренко А. Ф., кандидат психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна (відповідальний секретар)

Ханецька Т. І., кандидат психологічних наук, доцент, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна (технічний редактор)

Міжнародна редакційна рада

Андрущенко Т. В., доктор політичних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Асилханова М. А., кандидат психологічних наук, професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахстан

Каленська-Родзай Ю, кандидат психологічних наук, ад’юнкт, Педагогічний університет у Кракові, Польща

Кузьменко В. У., доктор психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Матвієнко О. В., доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Україна

Петрулевич Б., доктор психологічних наук, професор, Гданський медичний університет, Польща

Помиткіна Л. В., доктор психологічних наук, професор, Національний авіаційний університет, Україна

Татліліоглу К., кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, Бінгольський університет науки і літератури, Туреччина