Анонси

                    Вельмишановні колеги!

                    Запрошуємо до співпраці та подання і публікації статті у фаховому науковому виданні категорії «Б» – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Кожній статті присвоюється ідентифікатор doi.

                    Редакційною колегією продовжується робота над підвищенням рівня наукового видання і його розміщенням у престижні наукометричні бази даних.

                    З повагою і найкращими побажаннями, редакційна колегія.