Анонси

                                                                      Вельмишановні колеги!

Запрошуємо до співпраці та подання і публікації статті в новому випуску фахового наукового видання категорії «Б» – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (прийом статей до 10 вересня 2020 року). Кожній статті присвоюється ідентифікатор doi.

Редакційною колегією продовжується робота над підвищенням рівня наукового видання і його розміщенням у престижні наукометричні бази даних.

З повагою і найкращими побажаннями, редакційна колегія.