ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ КОМПОНЕНТІВ ЦІННІСНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • О.І. Сидорович
  • Н.П. Гапон

Ключові слова:

професійна самосвідомість, студент-спеціальний педагог, ціннісна зорієнтованість, рефлексивність, емпатійність, самоставлення

Анотація

У статті подана авторська порівнева модель професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів
та розкриті сутнісні характеристики компонентів рівня ціннісної зорієнтованості: рефлексивність, емпатійність,
інтегральне самоставлення. Розглянуті результати емпіричного дослідження цих компонентів у студентів різних
спеціалізацій («логопедія», «олігофренопедагогіка», «ортопедагогіка»). З’ясовано, що саморефлексивність
майбутніх логопедів та олігофренопедагогів пов’язана із самоінтересом, важливістю позитивного зв’язку з
оточенням, у досліджуваній групі майбутніх олігофренопедагогів – із самоповагою та самокерівництвом,
натомість у групах майбутніх логопедів та ортопедагогів – зі схильністю до самокритики та самозвинуваченням.
Окреслено засади побудови розвивальної психологічної програмиз формування компонентів професійної
самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів.

Опубліковано

2021-01-21

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)