ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Автор(и)

  • С.П. Миронова
  • М.Г. Буйняк

Ключові слова:

соціальна компетентність; соціальні навички; Soft skills; професійна підготовка; спеціальність 016 Спеціальна освіта; корекційні педагоги

Анотація

Аналіз сучасних підходів до вищої освіти у країнах Європейського Союзу свідчить про актуальність
формування у фахівців різних профілів універсальних навичок (Soft skills), які роботодавцями розцінюються
вище, ніж вузькопрофільні. Розвиток таких якостей фахівця забезпечить йому гнучкість, можливість удосконалити
кваліфікацію та працевлаштовуватися в змінних суспільних умовах. Формування соціальних навичок у майбутніх
корекційних педагогів є одним із завдань компетентнісного підходу до підготовки сучасних фахівців. У статті
наводяться результати розуміння студентами вагомості цих компетенцій. З’ясовано, що більшість респондентів
розуміють значущість соціальних компетенцій і орієнтуються в них. Встановлено, що вибіркові дисципліни,
запропоновані кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти студентам спеціальності 016 Спеціальна
освіта, відповідають за змістом і завданнями не лише стандартам вітчизняної вищої освіти, а й європейським
вимогам, оскільки спрямовані й на формування Soft skills.

Опубліковано

2021-01-20

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)