ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

  • Т.А. Алтухова
  • Д.С. Вержиковська
Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення, дієслівна лексика, предикативна лексика, діти дошкільного віку, імпресивне мовлення, експресивне мовлення, уразливі компоненти граматичної сторони предикативної лексики

Анотація

У статті висвітлені особливості формування дієслівної лексики старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. У дослідженні взяли участь 20 дітей: 10 – без мовленнєвих порушень і 10 – із ЗНМ. В процесі роботи була використана адаптована методика Н.А. Борякової і Т.А. Матросової: «Вивчення та корекція лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із недоліками пізнавального і мовленнєвого розвитку» (на прикладі дієслівної лексики, словозміни дієслів і побудови простих поширених речень), здійснений аналіз досліджень із означеного напряму; проведено анкетування логопедів. Результати проведеного дослідження дають підставу стверджувати, що словотворення і словозміна дієслів у дітей із загальним недорозвиненням мовлення – це уразливі компоненти граматичної сторони предикативної лексики. Отримані дані свідчать про необхідність ретельного діагностування та подальшої корекційної роботи, спрямованої на збагачення дієслівної лексики старших дошкільників із ЗНМ.

Опубліковано
2019-03-02
Номер
Розділ
Статті