ПОРУШЕННЯ СНУ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

  • Ю.В. Вакуленко
Ключові слова: сон, порушення сну, розлади аутистичного спектра, аутизм

Анотація

Розглядається питання порушень сну у дітей з розладами аутистичного спектра. Наводяться дані про проблеми зі сном характерні для дітей з аутизмом, які диференціюють їх від нормотипових дітей. Описані можливі причини порушень сну при РАС, можливість безпосереднього зв'язку їх з патогенезом розладів аутистичного спектра. Звертається увага на вплив порушень сну на денне функціонування дітей з аутизмом – появу поведінкових труднощів, погіршення когнітивних функцій, зниження успішності у навчанні. Вказуються напрямки корекційного впливу, які можуть бути ефективними для допомоги дітям з аутизмом та їх сім’ям.

Опубліковано
2020-03-02
Номер
Розділ
Статті