ТЕХНОЛОГІЇ РАННЬОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ

  • В.В. Тарасун
Ключові слова: Діти переддошкільного віку, особливості розвитку, рання комплексна допомога, педагогічна технологія, уніфікована технологія, стандартизація.

Анотація

У статті система ранньої (з перших місяців) допомоги різним категоріям дітей з обмеженими можливостями здоров’я розглядається як стратегічний напрям, здатний певною мірою змінити результативність системи спеціальної освіти в цілому. Мета статті полягає у висвітлені змісту початкового етапу уніфікованої системи ранньої допомоги дітям переддошкільного віку з різними варіантами відхилень або загрозою відхилень у розвитку. Розкривається сутність її структурних технологічних компонентів та напрямів їхньої реалізації. Формулюється висновок про те, що в умовах ранньої допомоги, заснованій на застосуванні системи психологопедагогічних і нейропсихологічних підходів, методів і технологій вітчизняної і зарубіжної наукової школи спеціальної та інклюзивної освіти, значна кількість дітей з відхиленнями в розвитку і діти групи ризику зможе максимально реалізувати свій потенціал, наблизитися до вікової норми й отримати дошкільну і шкільну освіту без масивної спеціальної підтримки.

Опубліковано
2019-03-02
Номер
Розділ
Статті