ІНДИВІДУАЛЬНІ ПСИХОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗОВНОГО НАВЧАННЯ

  • А.М. Савицький
Ключові слова: діти з синдромом Дауна, індивідуалізація, індивідуалізоване навчання, інклюзивна освіта, психомоторний профіль

Анотація

У статті на основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядається проблема організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна; аналізуються дані психофізичних порушень дитини з даною генетичною патологією при індивідуальному підході у навчанні, здійснюється дослідження анатомічних та біологічних складових розвитку психічних процесів дітей з синдромом Дауна; виявляються специфічні особливості обробки інформації та відповідних можливостей експресивного мовлення; робиться обґрунтування індивідуального підходу при виявлені типологічних особливостей дітей з синдромом Дауна; виявляються фізіологічні основи розвитку психіки цих дітей та вивчаються слабкі і сильні сторони навчальної діяльності дітей з даною генетичною В статті висвітлюються концепції індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти. Детально розглядається психомоторний розвиток дітей з даною генетичною патологією і пов’язані з ним основи здобуття освіти в молодшій школі. Здійснено аналіз сучасної спеціальної літератури щодо особливостей застосування форм і методів індивідуалізації в процесі розвитку дітей з синдромом Дауна в освітніх закладах. Визначено основні методологічні положення навчання цих дітей в умовах інтеграції до загальноосвітніх навчальних закладів.

Опубліковано
2019-03-02
Номер
Розділ
Статті