ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ З ЧИТАННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

  • В.В. Купрас
Ключові слова: читання, навички читання, свідоме читання, діти з порушеннями зору, учні початкових класів, система вправ, інтерактивне навчання

Анотація

Сучасна спеціальна початкова школа покликана забезпечити становлення особистості з порушеннями зору шляхом виявлення і цілісного розвитку здібностей, формування умінь і бажання вчитися. Особливе значення для успішної адаптації на початковому етапі навчання мають сформованість загально-навчальних умінь та навичок. Одним із найважливіших умінь дитини є вміння читати. В умовах особистісно орієнтованого навчання потрібна така система читання, яка забезпечить розвиток дитини з порушеннями зору, збагатить її емоційно-художній досвід, інформаційно-естетичну базу. Читання дитини - процес сприймання, розуміння та відтворення в усній або графічній формах змісту прочитаного. Важливе місце займає вміння свідомого читання, яке формується у початковій школі. В статті розглянуто важливість формування в учнів з порушеннями зору вміння аналізувати прочитаний твір, усвідомлювати зміст та виражати своє ставлення до прочитаного. Виробити в учнів з порушеннями зору уміння самостійно поповнювати свої знання можливо лише за умови вироблення навички свідомого читання. Важливе місце в статті займає питання розвитку рівнів усвідомлення прочитаного твору, послідовність опанування цих рівнів. Тільки систематична робота з розвитку усвідомленого читання, традиційні та інтерактивні технології навчання тренують учнів з порушеннями зору в формуванні навички
свідомого читання.

Опубліковано
2019-03-01
Номер
Розділ
Статті