ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ М. П. КОЗЛЕНКА У СПЕЦІАЛЬНІЙ ТА ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

  • Н. П. Кравець
  • А. В. Шовкун
Ключові слова: М. П., корекція, учень допоміжної школи, урок фізичної культури, рухові вправи, учень

Анотація

У статті розглянуто питання, що стосуються науково-методичної діяльності в галузі фізичного виховання учнів відомого українського вченого, доктора педагогічних наук зі спеціальної педагогіки Миколи Панасовича Козленка у 60-90 роках ХХ століття. Проаналізовано систему поглядів ученого на проблему фізичного виховання учнів допоміжної школи. Визначено загальнодидактичні аспекти в його творчості, зроблено висновки щодо оцінки його внеску в теорію і практику фізичного виховання учнів допоміжної школи. Головним завданням фізичного виховання учнів допоміжної школи М. Козленко вважав розумовий і фізичний розвиток школярів та корекцію наявних у них порушень. Особливу увагу в дослідженнях приділяв питанням, що стосуються рухових порушень в учнів та розкриттю форм, засобів, методів їх корекції на уроках фізичної культури і в позакласній фізкультурно-масовій роботі.

Опубліковано
2019-03-01
Номер
Розділ
Статті