ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ – ОБОВ'ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПРОГРАМИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ

  • Т. С. Ващук
Ключові слова: раннє втручання, корекційно-логопедична робота, спеціальна освіта, корекційно-розвивальні програми

Анотація

В статті розглянуто фактори, що є основними чинниками впливу на становлення функціональної системи мови та мовлення дітей раннього віку з органічним ураженням центральної нервової системи. Проаналізовано кількісно-якісний склад логопедичного заняття в структурі роботи за моделлю «Тандем-партнерство» в залежності від віку дитини. Розкрито зміст поняття логопедичного супроводу. Обґрунтовано необхідність впровадження та розробки змісту програми логопедичного супроводу для дітей раннього віку з інвалідністю/загрозою виникнення інвалідності, що зумовлена тяжким органічним ураженням ЦНС, в контексті програми раннього втручання.

Опубліковано
2020-02-29
Номер
Розділ
Статті