PROFESSIONAL FORMATION OF THE PSYCHOLOGIST'S PERSONALITY IN THE SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION

  • V. Syniov
  • M. Sheremet
  • D. Suprun
Ключові слова: професійне становлення, професійна підготовка, психологи в системі спеціальної освіти, компоненти професійної підготовки, між- та трансдисциплінарність, система професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти

Анотація

Обґрунтовано концептуальні засади теорії та практики професійного становлення особистості психолога в системі спеціальної освіти. Розкрито теоретичну та практичну сутність новітніх тенденцій зазначеної професійної підготовки. Окреслено особистісні якісні пріоритети її поетапної реалізації на компетентнісноорієнтованих засадах мегасистеми цілісного освітнього простору, де компетентнісний підхід розглядається як домінуючий вектор оновлення змісту вищої освіти в умовах багаторівневої підготовки кадрів. З’ясовано, що забезпечення в навчальному процесі сукупності визначених педагогічних умов уможливить ефективність і результативність процесу професійної підготовки психологів в системі спеціальної освіти як результат належного її функціонування в умовах сьогодення. Ідентифіковано сучасний стан сформованості компонентів досліджуваної професійної підготовки відповідно до функціональної системи зазначеного процесу.

Опубліковано
2019-02-28
Номер
Розділ
Статті