РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

  • Я.А. Утьосов
  • О.І. Утьосова
  • О.М. Вержиховська

Ключові слова:

підлітки, інтелектуальні порушення, методики, соціальна компетентність, операційно-змістовий компонент, особистісно-регуляторний, мотивація, емпатія, поведінка

Анотація

У статті на основі аналізу науково-теоретичних даних і результатів попереднього психолого-
педагогічного вивчення розроблено й апробовано спеціальну методику формування соціальної
компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями, яку було реалізовано у взаємозв’язку уроків і
позакласної роботи.
Подана методика включає комунікативний і професійно-орієнтований напрями, реалізовані за
допомогою наступних компонентів: операційно-змістового, особистісно-регуляторного, мотиваційно-
емоційного, поведінкового.
Аналіз результатів формувального експерименту показав, що після впровадження спеціальної
методики значно зросли показники в експериментальній групі. Найбільш високу динаміку визначено за
поведінковим, мотиваційно-емоційним та особистісно-регуляторним компонентами (показники:
застосування набутих компетенцій у поведінці; вміння оцінювати та регулювати власну поведінку;
сформованість соціальної рефлексії; сформованість емпатійних тенденцій у поведінці. Найнижчу
динаміку відзначено за операційно-змістовим компонентом (показники: соціальна обізнаність;
прогнозування, планування та досягнення результату; здатність до аналізу соціальних ситуацій), що
пов’язано з особливостями пізнавальної діяльності цієї нозології дітей. Водночас, їх результати є
достатніми для формування соціальної компетентності у них. Це вказує на дієвість розробленої нами
методики. У контрольній групі підлітків з інтелектуальними порушеннями значущих змін у показниках
сформованості соціальної компетентності після формувального етапу не виявлено.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)