ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛОГОПЕДІЇ В ПЕРСОНАЛІЯХ: ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА ТАРАСУН

Автор(и)

  • О.В. Козинець
  • А.Ю. Шевченко

Ключові слова:

історія української логопедії, періодизація, персоналії, науково-педагогічна діяльність, українські вчені-дефектологи, діти з порушеннями мовлення, логодидактика, аутологія, нейробіологія, нейропсихологія

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про життєвий шлях та науково-педагогічну
діяльність Валентини Володимирівни Тарасун, доктора педагогічних наук, чинного професора кафедри логопедії
та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі НПУ). Понад 20 років
в різний проміжок часу вчена була завідувачкою лабораторіями тифлопедагогіки й логопедії, лабораторією
корекційного навчання мовлення дітей молодшого шкільного віку, лабораторією діагностики і психічного
розвитку дитини, головною науковою співробітницею лабораторії корекції розвитку дитини з аутизмом
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Завдяки застосованим емпіричним методам дослідження у
статті описано основні етапи становлення Валентини Тарасун як фундаментальної авторитетної педагогині
сучасності, виділено та структуровано періоди життєвого й науково-педагогічного шляху вченої, окреслено
загальні аспекти її науково-педагогічної діяльності та здійснено короткий огляд її основних наукових та науково-
методичних праць. Ключовою, наскрізною темою досліджень науковиці є багаторічна розробка шляхів уніфікації
початкового етапу корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку з
тяжкими порушеннями комунікативно-мовленнєвого розвитку з урахуванням результатів психолого-
педагогічних, нейропсихологічних і нейробіологічних досліджень. Нею впроваджено в корекційно-розвитковий
процес психолого-педагогічні способи стимуляції діяльності ретикулярно-лімбічної формації й розвитку
сукцесивно-симультанних структур головного мозку дитини в діагностичних і корекційно-превентивних цілях.
Учена є автором багатьох монографій, підручників, науково-методичних посібників і статей. Одноосібні
монографії:
«Превентивне
навчання
дошкільників
з
порушеннями
мовленнєвого
розвитку»
(1999),
«Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями в розвитку» (2008),
«Психолого-педагогічна допомога дітям раннього віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації» (2012),
«Аутологія» (2014) . Одноосібні підручники: «Основи теорії і практики логодидактики» (2017), «Аутологія: теорія
і практика», (2018). Навчально-методичні посібники: «Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень» (2007),
«Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом» у 2-х томах (2006, у співавторстві, наук. редактор.),
«Концепція розвитку навчання і соціалізації дітей з аутизмом (2004, у співавторстві) та ін.. У 2020 році комплекс
публікацій В. В. Тарасун, в який увійшли підручники «Аутологія: теорія і практика», «Теорія і практика
логодидактики» та науково-методичний посібник «Нейробіологія навчання й розвитку. Основи психосоматики.
Теорія і практика аутології: мультимедійний супровід», були представлені для участі у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій співробітників університету, що були опубліковані протягом 2016-2020
календарних років викладачами НПУ імені М. П. Драгоманова. В цьому конкурсі вчена виборола третю премію
серед представлених професорсько-викладацьким складом робіт освітнього закладу. Також професором
В. В. Тарасун розроблена низка навчальних і робочих програм до курсів підготовки студентів напрямку
«Логопедія».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)