РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В.Є. Коваленко

Ключові слова:

позашкільна освіта, соціалізація, соціалізованість, розвиток, школярі з інтелектуальними порушеннями, художньо-естетична діяльність, еколого-натуралістична діяльність, туристсько-краєзнавча діяльність

Анотація

У статті представлено результати впровадження структурно-функціональної моделі соціалізації та
розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях художньо-естетичного, еколого-
натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів позашкільної освіти. У сфері соціалізації модель
спрямована на засвоєння та відтворення соціального досвіду школярами з інтелектуальними порушеннями,
формування ціннісних орієнтацій; у сфері розвитку – на формування знань, умінь, навичок і профільних
предметних компетентностей (відповідно до напряму позашкільної освіти), розвитку здібностей. За результатами
впровадження моделі встановлено суттєві розбіжності між рівнями соціалізованості та розвитку дітей молодшого,
середнього та старшого шкільного віку експериментальної та контрольної груп за когнітивно-усвідомлювальним,
мотиваційно-ціннісним, емоційно-регулятивним, діяльнісно-поведінковим, фізичним та інтелектуально-знаннєвим
критеріями.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)