Кузьміна, Н.М. «Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 4 (11) (Лютий 24, 2006): 92–96. дата звернення Січень 27, 2023. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/664.