Шувалова, Ольга Ігорівна. «ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 22(29) (Лютий 20, 2020): 145–152. дата звернення Грудень 4, 2021. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1039.