Брескіна, Лада Валентинівна, і Ольга Яківна Рубанська. «ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 22(29) (Лютий 20, 2020): 122–133. дата звернення Червень 2, 2023. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1036.