Мельников, Олександр Юрійович, і Олександр Сергійович Сокольський. «СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ І ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУКУ ДАНИХ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 22(29) (Лютий 20, 2020): 80–87. дата звернення Грудень 9, 2021. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1014.