Алєксєєв, Олександр Миколайович, Тетяна Юріївна Маландій, і Аліна Сергіїна Мошна. «ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 22(29) (Лютий 20, 2020): 45–51. дата звернення Січень 23, 2022. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1007.