Кузьміна, Н. «Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 92-96, https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/664.