Олексюк, В. «Деякі особливості використання навчальних мережевих комплексів у вищій школі». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 62-65, https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/656.