Струтинська, О., і М. Умрик. «Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 21 (28), Січень 2019, с. 92-100, doi:10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).15.