Вембер, В., і Д. Настас. «Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 21 (28), Січень 2019, с. 121-7, doi:10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).20.