Качан, Г. М. «ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ ‘УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ’ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29), Лютий 2020, с. 73-80, doi:10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).10.