Малежик, П. М., і Г. В. Ткачук. «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБІНАРІВ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29), Лютий 2020, с. 52-58, doi:10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).07.