Кузьміна, Н. (2006) «Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), с. 92–96. доступний у: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/664 (дата звернення: 27 Січень 2023).