Олексюк, В. (2006) «Деякі особливості використання навчальних мережевих комплексів у вищій школі», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), с. 62–65. доступний у: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/656 (дата звернення: 27 Січень 2023).