Струтинська, О. і Умрик, М. (2019) «Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики », Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), с. 92-100. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).15.